Zajęcia grupowe

pies-w-mieście..jpg

Zależnie od wieku psa i jego potrzeb szkoleniowych oferujemy różne programy zajęć grupowych. Od zajęć dla szczeniaków, polegających głównie na zabawie, socjalizacji i poznawaniu potrzeb psa, po zajęcia przygotowujące psa do funkcjonowania  w miejscach często uczęszczanych, w ruchu ulicznym, w lokalach, środkach komunikacji miejskiej oraz zajęcia dot. specyficznych psich sportów, zabaw i aktywności.

Niezależnie od programu, każdy pies jest traktowany jako osobna jednostka z własnymi potrzebami i zmaganiami. Dlatego każdy pracuje w takim tempie i na takim poziomie trudności, jaki jest dla niego odpowiedni. Ustalamy również z każdym przewodnikiem z osobna, jakie są jego cele i co chciałby osiągnąć w trakcie zajęć. 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 5 zespołów pies-przewodnik.

Duża część zajęć odbywa się poza placem szkoleniowym. Kładziemy nacisk na to, żeby nabywane umiejętności były zgeneralizowane i użyteczne w realnych sytuacjach życia codziennego.

Spotkania w grupach odbywają się raz w tygodniu, a kursy trwają 8 tygodni.

Wybranie i zapisanie psa do odpowiedniego kursu odbywa się zawsze po indywidualnej rozmowie z przewodnikiem psa.

Cena każdego kursu: 720 zł